Tài khoản giao dịch ECN

Tài khoản ECN

Tài khoản giao dịch ECN chuyên dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm và những người muốn sử dụng  thống giao dịch EA. Loại tài khoản này mang lại lợi nhuận với mức hoàn vốn hằng năm cao nhất, đồng thời có thể tận dụng spread thấp để thực hiện nhiều lệnh giao dịch nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Tài khoản giao dịch ECN được xây dựng dựa trên hệ thống kỹ thuật tiên tiến để cung cấp giá thị trường tốt nhất, ổn định và đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng.

Ecn

Lợi thế khi giao dịch tài khoản ECN

  • Cập nhật giá liên tục và chuẩn xác nhất
  • Nhanh chóng xử lý các lệnh giao dịch
  • Không có mức dừng và giới hạn lệnh
  • Cho phép giao dịch tin tức và hai chiều
  • Thời gian giao dịch không giới hạn
  • Lệnh giao dịch được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp thanh khoản
  • Có thể sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch
  • Tài khoản cân bằng giá trị âm
  • Luôn có bộ phận hỗ trợ online 24/5, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng